BASICODE cassette-interface voor de IBM PC en compatibelen

 
Auteur: H. Vosman
Aatum : 10 februari 1989

Deze file, SCHEMA.DOC, beschrijft de hardware uitbreiding, ter ondersteuning van de ontvangst van BASICODE software op de IBM PC of de daarmee compatibele PC's, via de parallelle printerpoort. Informatie over de afregeling en het gebruik van de hardware is te vinden in de READ.ME, BASICODE.DOC en EXTRA.DOC bestanden behorende bij het BASICODE softwarepakket.

De uitbreiding "Simpele cassette-interface", zal in de meeste gevallen zonder meer zijn te gebruiken. Deze uitbreiding zal echter dienen te worden afgeregeld om een goed resultaat te verkrijgen. Verder zal het uitgangssignaal van de cassetterecorder voldoende sterk dienen te zijn: circa 1 Volt bij een uitgangsimpedantie kleiner dan 1 kOhm.

 Simpele cassette-interface voor de parallelle printerpoort


 printer aansluiting                      cassetterecorder aansluiting

 (25 polige D connector, male)            (5 polige DIN steker, male)

                      __            __                              (data
(data     pen 2  >---|__|-----+----|__|------------------> pen 1, 4  uitvoer)
uitvoer)                      |             R2
                     R6   C2 ===    R1      __
                              |       +----|__|----------< pen 3, 5 (data
                           (massa)    |                              invoer)
(voeding, pen 16 >---------------------------------+
init)              niveau +5V         |          _ |
                                      |          | |
                                  C1 ===      R3 |_|
                                      |           |
                                      |           _ |
                                      |          | |
(data     pen 13 <--------------------+--------->| | P5
invoer,                      P5 instellen        |_|
select)                      op circa 1,2V        |
                                                  _ |
                                                 | |
(motor)   pen 17 > niet gebruiken             R4 |_|
                                                  |
(massa)   pen 25 <--------------------------------+------> pen 2     (massa)


                Onderdelen:
                R1 = 120 kOhm - 1 MOhm, advies 470 kOhm
                R2 = 330 Ohm
                R3 = 4,7 kOhm
                R4 =   1 kOhm
                R6 =  10 kOhm
                P5 = potmeter 10 kOhm - 25 kOhm (lineair)
                C1 = 680 nFarad
                C2 = 4,7 nFarad

 figuur 1: Simpel cassette-interface voor de printerpoort(C) 1989 H. Vosman                                                                            BASICODE schema - 1 -