Thuis Zoek Mail


Aansprakelijkheid

De auteur van deze WWW-pagina's, Victor Reijs, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gegeven informatie of door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de WWW-pagina's.
Bezoek aan deze WWW-pagina's is dus geheel voor eigen risico van le(z/st)er dezes!

Copyright

Indien op de pagina niets anders vermeld, berust het copyright bij Victor Reijs. Overname in welke vorm dan ook, dient vooraf gemeld te worden.
Zie ook deze link voor meer copyrigth info.

Thuis Zoek Mail


Laatste inhoudelijke wijzigingen: 4:42 PM on 6-02-96