ThuisMail
NIEUW


Donaties zijn mogelijk ;-)

Beste netsurfer, om meer mogelijkheden beschikbaar te kunnen stellen op deze WWW-pagina's, heeft de maker je financiele bijdrage nodig. Deze bijdrage zal gebruikt worden voor het bekostigen van meer referenties en het in de toekomst beschikbaar stellen van een software archief.

Wil je dit werk ondersteunen, maak dan een donatie van Euro 5,-- over naar Victor Reijs te Skerries, Ireland op Postgirorekening 2723467 met vermelding "Donatie Geniet".


Aansprakelijkheid en Copyright
ThuisMail


Laatste inhoudelijke wijzigingen: 4:49 PM on 28-01-96