Thuis Zoek Mail
NIEUW


PC's en modem-communicatie

Om communicatie tussen twee PC goed te begrijpen (vooral als er problemen zijn), dan is het goed om begrip te hebben van welke hard- en software er gebruikt wordt tussen jouw PC en de opgebelde PC.

De volgende zaken bepalen de snelheid van overdracht:

De telefoonverbinding

De telefoonverbinding krijg je na het kiezen m.b.t. het ATD commando. In wezen kan je zelf weinig kiezen, de telefooncentrale (PTT-Telecom) doet het werk. Soms kan een lijn van slechte kwaliteit zijn (te zien door de vele ~, { en } tekens), dan kan het helpen om opnieuw te kiezen.

Zorg er tevens voor dat de telefoonverbinding wordt verbroken indien komputer uitgezet wordt (vooral bij extern modem van belang).
Misschien een handige test voor de mensen:

DCE snelheid

Zodra de telefoonverbinding is gemaakt, zullen de modems (ook wel DCE genoemd, Data Communication Equipment) onderhandelen m.b.t. snelheid (b.v. V.22 of V.32bis). De snelheid na deze onderhandeling hangt mede af van de kwaliteit van de telefoonverbinding (slechte lijn <-> lage snelheid).
Beide modems zullen, na onderhandeling, op dezelfde DCE snelheid werken.

Foutcorrectie en datacompressie

Eventueel wordt er onderhandeld over foutcorrectie (V.42 of MNP 4) of datacompressie (V.42bis of MNP 5). In geval van foutcorrectie is men er zeker van dat er geen gegevens verloren kunnen gaan TUSSEN de modems.
Beide modems hebben, na onderhandeling, al of niet foutcorrectie en/of datacompressie geactiveerd.

DTE snelheid

Als men een intern modem heeft, is deze paragraaf niet van belang.

De snelheid tussen modem en PC wordt ook wel eens genoemd de DTE (Data Terminal Equipment) snelheid. Dit is dus de snelheid waarmee het modem gegevens aan de PC overdraagt (en andersom). Modems zonder foutcorrectie en/of datacompressie hebben meestal een DTE snelheid gelijk aan de DCE snelheid. Hoge snelheids modems daar en tegen moeten een zo hoog mogelijke DTE snelheid hebben (minimaal hoger dan de DCE snelheid). Wat de beste DTE snelheid is hangt af van de hard- en software (zie volgende twee punten), maar als DTE snelheid twee keer de DCE snelhied is, zit men veilig.
Als men veel z.g.n. CRC-fouten heeft bij bestands overdracht, dan kan men het beste de DTE snelheid verlagen.
Om de communicatie goed te laten verlopen hoeven beide PC's niet dezelfde DTE snelheid te gebruiken.

Gebruikte COM- of LPT-poorten

Als men een intern modem heeft, is deze paragraaf niet van belang.

Vooral bij hoge snelheids modems is het van belang dat de DTE snelheid rond de 38.4 of 56.7 kbit/sec ligt. Bij deze snelheden dient de COM poort ook verzien te zijn van een intern buffer, zeker als men gebruik maakt van MS Windows. De COM poort moet dan van het type 16550 UART zijn.
Met het programma MSD (van MS Windows) of public domain software (zoals comsw.exe), kan men zien wat voor UART men heeft.
De laatste tijd is het ook mogelijk om modems via de parallelle poort aan te sluiten (de LPT-poort). Door het parallelle karakter van deze poort, ligt de 'DTE snelheid' een factor 8 lager.
Beide PC's kunnen verschillende (type) poorten gebruiken, zonder dat de communicatie wordt verstoort.

Gebruikte driver-software

Als men een snel modem heeft en/of een traag operating system (zoals MS Windows), dan moet men speciale COM-poort software hebben die de eerder genoemde buffering ten volle benut. De driver-software van b.v. MS Windows doet dat niet goed. Daarom moet men ervoor zorgen dat er goede driver-software genstalleerd is (goede driver-software onder MS Windows is b.v. TurboCOM [commerciele software] en cybercom [public domain]).
Maakt men gebruik van de LPT poort dan heeft men zo wie zo speciale driver-software nodig (meestal leveranciers afhankelijk).
Of men een speciale driver-software nodig heeft, kan men het beste testen door naast een lange bestands overdracht, ook andere taken op de PC te starten (b.v. lokaal herhaaldelijk bestanden ophalen en wegschrijven). Ziet men dan veel z.g.n. CRC fouten, dan heeft men betere driver-software nodig (men moet dan natuur- lijk wel een 16550 UART hebben).
Beide PC's kunnen verschillende driver software hebben draaien.

Gebruikte bestands overdracht protocol

Als al het eerder genoemde allemaal goed functioneert, dan zal het bestands overdrachts protocol ook de snelheid beinvloeden. Zo zal de overdracht met XMODEM trager zijn dan bij ZMODEM. Dit komt omdat XMODEM elke keer van de ontvanger een bevestiging nodig heeft om te weten of het goed is ontvangen. Zo'n bevestiging kost natuurlijk tijd!
Bij ZMODEM is dat niet nodig, en vooral als men al foutcorrectie toepast tussen de modems (V.42 of MNP 4), is ZMODEM een zeer goede keus.
Bij Internet protocollen heeft men geen invloed op de methode van bestandsoverdracht. Dat regelen b.v. WWW en ftp zelf.
Beide PC's moeten hetzelfde bestand overdracht protocol gebruiken om gegevens over te kunnen sturen.

Andere taken waar de PC's mee bezig zijn

Je kunt je voorstellen dat, hoe meer een van de PC's bezig is met andere taken (b.v. andere gebruikers of het printen van een document), hoe langzamer de werkelijke overdracht van gegevens kan zijn.
Het kan zijn dat een PC overbelast is, waardoor de driver-software niet meer goed functioneren (te veel z.g.n. CRC fouten), probeer dan het aantal taken te verminderen.

Aansprakelijkheid en Copyright
Thuis Zoek Mail


Laatste inhoudelijke aanpassingen: 2:10 PM on 29-01-96