Thuis Zoek Mail
NIEUW


Recht en mijn beleving© hiervan op Het Internet

Inleiding

Even mijn reactie op de dagvaardiging van Church of Scientology en het verwijderen van news/WWW-paginas/enz..
Ik heb zo mijn eigen ideëen over die dagvaardiging en de toekomstige jurisprudentie hieromtrent. Bedenk het zijn nog slechts ideëen, het is allemaal nieuw en in beweging; maar het is ook goed dat dit soort zaken door 'grote' partijen (zoals PI) worden opgepakt, hierdoor komt er in ieder geval duidelijkheid.

Ik heb het probleem eens vanuit mijn kant bekeken, ik stel www/ftp zaken als particulier via PI en/of TIP beschikbaar. Ik vind onderstaande indeling essentieel om een duidelijk oordeel te geven over diverse aspecten van Het Internet (Het Internet is niet één simpele gemeenschap, het is een gemeenschap met veel gezichten!).

Het model

In onderstaande model heb ik het bekende communicatie model iets aangepast. Het bestaat niet uit twee partijen (zender en ontvanger [incl. transport medium]) maar nu uit drie partijen (zender, bemiddelaar en ontvanger [incl. transportmedium]). Dit model maakt het spreken over Het Internet en diensten op het telefoonnetwerk simpeler naar mijn mening.
Hieronder dus mijn ideëen hierover:
 1. Twee globale partijen:
  1. een provider (stelt bepaalde functionaliteiten beschikbaar).
  2. een gebruiker (maakt gebruik van de beschikbaar gestelde functionaliteiten).
 2. Vier type functionaliteiten
  De eerste drie zijn anonymous-achtige diensten, terwijl de laatste dienst meer individule/besloten-groep communicatie is):
  1. opslag/run-achtige functionaliteit.
   Ik beschouw hieronder news archief, open distributie lijsten, anonymous ftp archief, www pagina's met inhoud (linken anzich vallen onder 2.2), guest-login accounts, enz.
  2. link-achtige functionaliteit.
   Ik beschouw hieronder: www link pagina's (inhoudelijke zaken van de www zit meer in 2.1), Internet Phone, IRC, enz.
  3. transport-achtige functionaliteit.
   Dit houdt het vervoer van gegevens in (zoals de apparatuur die het transport-netwerk realiseert, beheert door een provider). Dit is de basele transportdienst (2.2 is ook een transportdienst, maar meer op applicatie niveau).
  4. individuele communicatie functionaliteit
   Denk hierbij aan e-mail, besloten distributielijsten, wachtwoord beveiligde WWW-pagina's/ftp/telnet-accounts, enz.
 3. Drie lagen van partijen:
  (tussen haakjes: een gebruiker is in wezen ook weer een provider van informatie, vandaar de gelaagdheid!
  1. provider1 en gebruiker1 die pure opslag-achtige functionaliteit (2.1) resp. beschikbaar stellen en gebruiken.
  2. provider2 en gebruiker2 die link-achtige functionaliteit (2.2) resp. beschikbaar stellen en gebruiken richting 3.1.
  3. provider3 en gebruiker3 die link-achtige functionaliteit (2.2) resp. beschikbaar stellen en gebruiken richting 3.2.

  Meestal is gebruiker1 en gebruiker2 dezelfde persoon/instantie. Alle andere partijen kunnen in principe verschillende personen/instanties zijn.
  (Dus één persoon/instantie kan meerdere partijen vertegenwoordigen, er kan dus sprake van verwevenheid zijn)

Mogelijke verantwoordelijkheden

Verder zal ik 2.4 buiten beschouwing laten, omdat ik vind dat dat een dienst is die een zodanige prive omgeving bestrijkt, dat daar geen enkele aansprakelijk voor geldt.

Dus het gaat voor mij hier in hoofdzaak om anonymous-achtige functionaliteiten (2.1 t/m 2.3):

Als blijkt dat er geen copy-right rechten zijn geschonden (en dat bekijken, is volgens mij dus de enige taak van de rechter), dan is er dus geen enkele partij aansprakelijk. Zijn er wel rechten overschreden, dan zijn volgens mij provider1 en gebruiker1/2 zeker aansprakelijk zoals beschreven hierboven.

Aan de hand van bovenstaande model zal ik uitleggen hoe ik bij bestaande diensten op het telefoonnet (zoals 06-lijnen en X.500) de verantwoordelijkheden/aansprakelijkheden zie.
Dus even alle providers en gebruikers op een rijtje:

In wezen is het dus een model dat voor beide soort diensten gebruikt kan worden (het telefoonnetwerk en Het Internet). Maar bedenk dus dat partijen soms een andere rol verdeling hebben!

Andere links

Kijk ook eens op deze link over copyrights van e-mail en WWW.
U bent bezoeker nummer: (vanaf 1 December 1995).

Aansprakelijkheid en Copyright
Thuis Zoek Mail


Laatste inhoudelijke aanpassingen: 4:11 PM on 28-01-96