Thuis Up ZoekMail
NIEUW

Overzicht BASICODE-3

Een discussie groep over BASICODE in het algeemen is te vinden bij de BASICODE e-groep.
 Andere BASICODE standaards (English):

Subroutines

10	eerste regel van het subroutineblok 
N.B.: regel 10 kan niet vanuit een programma worden aangeroepen.
20 programmastart, systeemreset, variabelen wissen, enz. ..
N.B.: regel 20 kan niet vanuit een programma worden aangeroepen.
100 schakel om naar tekstbedrijf en wis het scherm
110 verplaats de cursor naar positie HO,VE
120 registreer de cursorpositie in HO,VE
150 print op opvallende wijze drie spaties;SR$;drie spaties
200 geef een eventueel ingedrukte toets in IN$ en IN
speciale codes: 28 = cursor links 29 = cursor rechts
30 = cursor omiaag 31 = cursor omhoog
127 = wis/delete
verder geldt altijd: 32<=IN<=95
210 wacht tot toetsindruk en geef deze in IN$ en IN
220 geef in IN de code van wat op schermpositie HO,VE te zien is
N.B.: zie de toevoeging bij subroutine 200
250 geef een piepje als attentiesein
N.B.: zie de toevoeging bij subroutine 200
260 geef een randomgetal in RV zodat 0 <= RV < 1
270 doe 'garbage collect' en geef in FR het totaal aantal vrije bytes
280 schakel de stoptoets in (FR=0) of uit (FR=1)
300 geef in SR$ de tekstvorm van SR, zonder spaties
310 geef in SR$ de tekstvorm van SR, geformatteerd conform CT en CN
330 verander alle kleine letters in SR$ in hoofdletters
350 stuur SR$ naar de printer
360 sluit de printerregel af met wagenterug en papieropvoer
400 maak een toon volgens SP, SD en SV
SP tooncode: 0=uiterst laag, 60='Centrale C', 127=uiterst hoog
SD toonduur in stappen van 0,1 seconde
SV volume: 0=stil, 7=normaal, 15=maximum
450 wacht maximaal SD*0,1 seconden op een toetsindruk
na afloop: toets in IN en IN$ conform de toevoeging bij subr. 200
SD verlaagd tot moment van toetsindruk of SD=0
500 open bestand NF$ volgens code NF
NF=even: invoer, NF=oneven: uitvoer
NF= 0 of 1 BASICODE-cassette
NF= 2 of 3 eigen systeemgeheugen
NF= 4 of 5 diskette
NF= 6 of 7 diskette
IN=0: alles OK, IN=-1: foutcode
540 lees in IN$ uit geopend bestand NF en in IN de status
IN=0: alles OK, IN=1: einde bestand, IN=-1: foutcode
560 voer SR$ uit naar het geopende bestand met code NF
580 sluit het bestand met code NF af
600 schakel om naar grafisch bedrijf en wis het scherm
620 plot het punt op positie HO,VE in kleur CN
630 trek een lijn naar punt HO,VE in kleur CN
N.B.: 0<=HO<1 en 0<=VE<1
650 print SR$ als tekst vanaf grafische positie HO,VE
950 beeindig het programma en schakel de machine naar normaal bedrijf

Regelnummers

De voorgeschreven indeling voor de regelnummers in BASICODE-3 is:
0 - 999: De standaard routines (zie hoofdstuk 4).
1000 - 1010: verplicht van volgende vorm:
1000 A=<geheugen ruimte in Byte voor alle string>:GOTO 20:REM programma-naam
1010 <rest van programma>
1011 - 19999: het hoofdprogramma;
20000 - 24999: eventuele machine-afhankelijke subroutines;
25000 - 29999: DATA-regels;
30000 - 31999: REM-regels met korte programma-beschrijving en eventuele literatuurverwijzingen;
32000 - 32767: REM-regels met de naam en het adres van de maker.


From BASICODE-3; Boek&Casette, (c) Kluwer Technische book, 1986, ISBN 9020119494

Aansprakelijkheid en Copyright
ThuisUpUp ZoekMail

Major content related changes: August 31, 2005