Thuis Zoek Mail
NIEUW

Aspecten die het keuren beinvloeden

Bij keuren van wijn moet men in de gaten houden, dat de beoordeling van de wijn door verschillende aspecten wordt beinvloed; zoals de kwaliteit van de wijn, de omgeving waarin gekeurd wordt en de mentale instelling van de keurder. In de volgende paragrafen zal ik het vooral over de laatste twee aspecten hebben.

Omgeving

De omgeving van de keurder heeft invloed op de manier hoe zijn/haar zintuigen de indrukken ervaren. Zo zal een kleurrijke omgeving de kleurwaarneming beinvloeden. De algemene stelling hierbij is, dat men moet zorgen dat de keurder niet wordt afgeleid of een gewenning kan opbouwen.
De volgende punten zijn van belang:

Mentale instelling

De gemoedstoestand van de keurder bij het keuren is van belang. Als de keurder b.v. geen zin heeft om een keuring uit te voeren, is het beter dat hij er dan ook van afziet. Hieronder zal ik de punten bespreken die de mentale instelling van de keurder kunnen beinvloeden:

Fouten

De fouten die vaak tijdens een keuring gemaakt kunnen worden, zullen nu de revue passeren: Door bovenstaande aspecten en fouten te erkennen, kan men de kans verkleinen dat men er onbewust gebruik van maakt.

De begrippen komen hoofdzakelijk uit "Dat is wijnproeven" (Omgeving) van A. Holtzappel en "Wines, their sensory evaluation" (Mentale instelling en Fouten) van M.A. Amerine. 


Aansprakelijkheid en Copyright
Thuis Zoek Mail

Laatste inhoudelijke wijzigingen: 2:03 PM on 29-01-96