Thuis Zoek Mail
NIEUW

Keuren van wijn

Het beoordelen van een wijn kan aan diverse regels gebonden zijn. De meeste typen van beoordeling zijn objectief, al is het daarnaast ook mogelijk om een wijn subjectief te beoordelen.
Wat hierbij altijd van belang is, is dat men zich bewust is op welke manier men een wijn beoordeelt (en onder welke omstandigheden). Pas dan kan men consequent te werk gaan. Het boek "Dat is wijn proeven" van A. C. Holtzappel (Spectrum, 1986) geeft een overzicht van de mogelijke beoordelingsmethoden.

Hieronder zal in het kort beschreven worden welke methoden van wijnbeoordeling van belang zijn:

Analytisch- en descriptief beoordelen maakt deel van de internationale wedstrijd.

De tot nu toe genoemde methoden van beoordeling kunnen eigenlijk alleen door opgeleide mensen gebeuren, omdat er verwacht wordt dat de keurders uitgaan van de bekende/duidelijke definities. De volgende methoden zijn ook geschikt voor de consumenten/wijnmakers.

Bij descriptief-, rangschikkend- en genietend beoordelen moet men zeer voorzichtig zijn met het vergelijken van wijnen, die door verschillende mensen zijn gekeurd. Men kan deze vergelijking alleen m.b.v. de juiste steekproeven uitvoeren.

Keuring van amateur wijnen

Men kan bovenstaande methoden ieder op zich gebruiken, het is echter ook mogelijk om een combinatie van methoden te nemen (als men maar weer bewust blijft voor welke wijneigenschap men welke methode gebruikt). De methoden die tijdens de Internationale Wedstrijd van de FAWBG gebruikt worden zijn (zie keuringsrapport) voornamelijk de analytisch- (b.v. oxydatie, muf) en descriptief (b.v. zuur, zoet) beoordeling en alleen zichtbaar voor de beste drie: de rangschikkende beoordeling.
Welke combinatie van beoordelingen de wijninzenders zinvol vinden, moet natuurlijk in hoofdzaak de gebruikte methode(n) bepalen tijdens de keuring.

Naast bovenstaande beoordelingsmethoden, gaat het boek "Dat is wijnproeven" uitgebreid in op het descriptief beoordelen. Al met al is het een zeer lezenswaardig boek, voor de wijnmaker en - keurder maar ook voor de bierbrouwer en - keurder.
Een voorbeeld wijn-keuringsformulier is hier te vinden. 


Aansprakelijkheid en Copyright
Thuis Zoek Mail

Laatste inhoudelijke wijzigingen: 8:09 PM on 31-01-96