Thuis Zoek Mail
Nieuw


DE ZESDE VINGER VAN DE HAND

Een boekje over sigaren

Over geschiedenis, fabricage, kopen, bewaren, roken en genieten.

Over zin en onzin.

Voorwoord

Na ruim acht jaar hebben wij als Nederlands Sigaren Gezelschap "Coupe-Cigares" meer dan 500 sigaren gekeurd, cijfers gegeven en aan enkele bijzonder goede sigaren een prijs uitgereikt. Daarnaast hebben wij veel gelezen over sigaren, veel gehoord van fabrikanten en mélangeurs ("tabakkers"), diverse beweringen uitgetest waarvan sommige waar bleken en andere niet. Deze kennis willen wij middels dit boekje doorgeven. Niemand heeft de wijsheid in pacht, ook wij niet. U hoeft het dus niet met alles wat in dit boekje staat eens te zijn.

Wij zijn een gezelschap met een boodschap. Die boodschap luidt: de sigaar is voor iedereen. Man of vrouw, arm of rijk, jong of oud: wat ons betreft zijn er geen beperkingen. En met een aanbod van duizenden verschillende sigaren zal er toch voor eenieder wel een sigaar te vinden zijn die hij of zij kan waarderen.

Uiteindelijk gaat het alleen maar (alleen maar?) om het genieten. En wij vinden dat dit genot aan iedereen kan toekomen en dat dit niet afhankelijk is van geslacht, leeftijd, of status. Tenslotte is het genot van een sigaar één van de vier lekkerste dingen die er bestaan. De andere twee zijn lekker eten en drinken.

Wij hopen dat dit boekje mag bijdragen aan een betere kennis van sigaren en (dus) tot meer rookgenot.

De naam van het boekje stamt uit het begin van deze eeuw, toen in Nederland vrijwel de gehele mannelijke bevolking, vanaf ongeveer 12 jaar oud, sigaar rookte en dan bij voorkeur van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Men noemde toen de sigaar "de zesde vinger van de hand".

Inhoud

Deze informatie is uitgebracht door het Nederlands Sigaren Gezelschap "Coupe-cigares", met bijdragen van Ir. Jaap Beets, Dr. Ir. Egbert Lantinga en Ir. Erik Volkers. Het ontwerp voor de omslag is afkomstig van Leendert Bruil.

© NSG "Coupe-cigares", Wageningen, 1994.


Aansprakelijkheid en Copyright
Thuis Zoek Mail


Laatste inhoudelijke aanpassing: 4:32 PM on 28-01-96